Dokumentacja pliku hd44780-charsets/charsets.h

Zarządzanie zestawami znaków i ich kodowaniem przy obsłudze HD44780. Więcej...

Idź do kodu źródłowego tego pliku.


Opis szczegółowy

Zarządzanie zestawami znaków i ich kodowaniem przy obsłudze HD44780.

Dostępne zestawy znaków:

Dostępne sposoby kodowania znaków:

Nota:
Zbiór możliwych do wykorzystania sposobów kodowania zależy od wybranego zestawu znaków. Ponadto każdy zestaw znaków ma przypisane domyślne kodowanie.
Przykładowe wykorzystanie:
 //tutaj powinna być konfiguracja wyświetlacza

 #define HD44780_CHARSET HD44780_CHARSET_PL

 //poniższa linia nie jest niezbędna - jeżeli korzystasz z kodowania ISO8859-2,
 //odpowiednia wartość zostanie ustawiona automatycznie
 #define HD44780_CODEPAGE HD44780_CODEPAGE_UTF8

 #include <tAvrLib/hd44780.h>

 int main()
 {
    hd44780_init();
    HD44780_PUTPSTR("Zażółć gęślą jaźń");

    return 0;
 }

Autor:
Tomasz Wasilczyk (http://www.wasilczyk.pl)

Wygenerowano Sun Dec 6 19:18:51 2009 dla tAvrLib programem  doxygen 1.5.9