Dokumentacja pliku pcf8574.h

Sterowanie ekspanderem portów $I_2C$ PCF8574. Więcej...

#include "twi.h"
#include "pcf8574.c"

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Funkcje

uint8_t pcf8574_write (uint8_t addr, uint8_t value)
uint8_t pcf8574_read (uint8_t addr, uint8_t *var)


Opis szczegółowy

Sterowanie ekspanderem portów $I_2C$ PCF8574.

Przed użyciem biblioteki należy zainicjować TWI przez TWI_INIT(). Pamiętaj też o podciągnięciu pinów GPIO 8574 do VCC. Ekspander nie wymaga przełączania trybów (odczyt / zapis).

Przykładowe wykorzystanie:

#define F_CPU 16000000

#include <avr/io.h>
#include <tAvrLib/pcf8574.h>
#include <util/delay.h>

/* Na wypadek błędu, zacznie migać pierwsza dioda portu B */
void err()
{
    while (1)
    {
        PORTB |= _BV(0);
        _delay_ms(250);
        PORTB &= ~_BV(0);
        _delay_ms(250);
    }
}

int main()
{
    uint8_t tmp = 0;
    
    /* zainicjowanie portów. Pierwsza dioda portu B świeci */
    DDRA = 255;
    DDRB = 255;
    PORTA = 0;
    PORTB = ~_BV(0);
    
    /* ustawienie pull-up dla TWI oraz jego zainicjowanie */
    PORTC |= _BV(0) | _BV(1);
    TWI_INIT();
    
    /* ustawienie wyjść pierwszego ekspandera na 0x02, drugiego na 0x01 */
    if (!pcf8574_write(0x0, 0x02))
        err();
    if (!pcf8574_write(0x1, 0x01))
        err();
    
    /* odczyt drugiego ekspandera i wyświetlenie jego stanu na porcie A */
    if (!pcf8574_read(0x1, &tmp))
        err();
    PORTA = tmp;

    /* druga dioda portu B sygnalizuje pomyślne zakończenie programu */
    PORTB &= ~_BV(1);

    return 0;
}

Schemat połączeń dla powyższego przykładu:

pcf8574-schema.png

Autor:
Tomasz Wasilczyk (http://www.wasilczyk.pl)

Dokumentacja funkcji

uint8_t pcf8574_write ( uint8_t  addr,
uint8_t  value 
)

Ustawienie portów wyjściowych.

Parametry:
addr Numer ekspandera (liczba 3-bitowa)
value Stan portów wyjściowych (bit ustawiony - stan wysoki)
Zwraca:
Czy zakończono powodzeniem

uint8_t pcf8574_read ( uint8_t  addr,
uint8_t *  var 
)

Odczyt portów wejściowych.

Parametry:
addr Numer ekspandera (liczba 3-bitowa)
var Adres zmiennej, pod który ma być zapisany stan portów
Zwraca:
Czy zakończono powodzeniem


Wygenerowano Sun Dec 6 19:18:51 2009 dla tAvrLib programem  doxygen 1.5.9