Dokumentacja pliku macros.h

Zbiór makr wykorzystywanych w bibliotece tAvrLib. Więcej...

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Definicje

#define CONCAT(a, b)   _CONCAT(a, b)
#define QUOTE(x)   _QUOTE(x)


Opis szczegółowy

Zbiór makr wykorzystywanych w bibliotece tAvrLib.

Autor:
Tomasz Wasilczyk (http://www.wasilczyk.pl)

Dokumentacja definicji

#define CONCAT ( a,
 )     _CONCAT(a, b)

Łączy (i ewentualnie rozwija) dwa ciągi.

#define QUOTE (  )     _QUOTE(x)

Zamienia ciąg (i ewentualnie rozwija) na ciąg tekstowy (ujmuje go w cudzysłów).


Wygenerowano Sun Dec 6 19:18:51 2009 dla tAvrLib programem  doxygen 1.5.9