Dokumentacja pliku hd44780-charsets/pl.h

Polski zestaw znaków do użycia z HD44780. Więcej...

Idź do kodu źródłowego tego pliku.

Zmienne

prog_uint8_t hd44780_charset_pl [64]


Opis szczegółowy

Polski zestaw znaków do użycia z HD44780.

Dostępne znaki:

pl.png

Litera ź nie jest dostępna w tym zestawie znaków (kontroler może przechowywać tylko 8 znaków). Z tego samego powodu nie są dostępne duże litery.

Dostępne sposoby kodowania:

Uwaga:
Jeżeli nie potrzebujesz bezpośredniego dostępu do tablicy ze znakami, lub możliwości dynamicznego ładowania różnych zestawów znaków - nie dołączaj bezpośrednio tego pliku. Konfigurację można przeprowadzić za pomocą definicji HD44780_CHARSET i HD44780_CODEPAGE (patrz dokumentacja pliku charsets.h oraz hd44780.h).
Przykładowe wykorzystanie:
 hd44780_init();
 hd44780_loadCharSet(hd44780_charset_pl);
 HD44780_PUTPSTR("Litera A,: ");
 hd44780_putChar(0);
 HD44780_PUTPSTR(", litera N': ");
 hd44780_putChar(4);

Zobacz również:
charsets.h
Autor:
Tomasz Wasilczyk (http://www.wasilczyk.pl)

Dokumentacja zmiennych

prog_uint8_t hd44780_charset_pl[64]

Wartość początkowa:

{
    0x00, 0x0E, 0x01, 0x0F, 0x11, 0x0F, 0x02, 0x01, 
    0x02, 0x04, 0x0E, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00, 
    0x00, 0x0E, 0x11, 0x1F, 0x10, 0x0E, 0x04, 0x02, 
    0x0C, 0x04, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x0E, 0x00, 
    0x02, 0x04, 0x16, 0x19, 0x11, 0x11, 0x11, 0x00, 
    0x02, 0x04, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 
    0x02, 0x04, 0x0E, 0x10, 0x0E, 0x01, 0x1E, 0x00, 
    0x04, 0x00, 0x1F, 0x02, 0x04, 0x08, 0x1F, 0x00, 

}
Definicje polskich znaków.

Zobacz również:
hd44780_loadCharSet()


Wygenerowano Sun Dec 6 19:18:51 2009 dla tAvrLib programem  doxygen 1.5.9